Geraadpleegde bronnen
De feitelijke gegevens van Jan Snaterse (32) en van diens vader en grootvader heb ik dankbaar overgenomen van J.C. Snaterse uit Gouda (www.gesnater.nl), eveneens een nakomeling van deze Jan. De veronderstellingen, conclusies en de algemene informatie in dat hoofdstuk komen voor mijn rekening.

Archieven:
Nationaal Archief Den Haag
Centraal Bureau Genealogie Den Haag
Rijksarchief Noord Holland Haarlem
Streekarchief Rijnlands Midden Alphen a.d. Rijn
Streekarchief Voorne-Putten Brielle
Regionaal Archief Oudenbosch
Gemeentearchief Haarlemmermeer Hoofddorp
Stichting Oud Alkemade
Stichting Oud Leimuiden en Rijnsaterwoude
Oudheidkamer Reeuwijk
Historisch Genootschap Oud Soetermeer
Historische Kring Benthuizen
Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie

Boeken:
Auke van der Woud Het Lege Land
Jan de Vries en Ad van der Woude Nederland 1500 - 1815
C. Postma Holland in Vroeger Tijd, bewerking van
De Tegenwoordige Staat van Holland,
Tirion, 1750
M. van Tielhof en P. van Dam Waterstaat in Stedenland, het hoogheemraadschap
van Rijnland voor 1857.
Tj.W.R. de Haan De Waterwolf Getemd
Wouter Slob Haarlemmermeer in Grootvaders Tijd
Gereformeerde Kerk Oude en Nieuwe Wetering Honderd Jaar Kerkgeluiden
Chr. Basisonderwijs te Oude Wetering Voor het Aangezicht des Heere
K.Schoenmaker-van Berkum Oude Prentbriefkaarten Oude Wetering

Internet:
Genealogie De Grauw www.de-grauw.nl
Genealogie Verheul www.rocusverheul.eu
Jan Wies, Hoofddorp www.haarlemmermeer-geschiedenis.nl
Kaarten (door mij bewerkt) www.atlas1868.nl

Deze website is gemaakt en ontworpen door NMMOnline.